جامع اعمال یداوی

جامع اعمال یداوی

در این دوره با اعمال یداوی طب ایرانی که شامل حجامت، زالو درمانی و بادکش درمانی میشود آشنا خواهید شد و به صورت تئوری و عملی آموزش خواهید دید.

پاکسازی پوست و حلزون تراپی

پاکسازی پوست و حلزون تراپی

حلزون خواص درمانی بسیاری برای پوست انسان دارد که در این دوره آموزشی صدای حکیم با خواص درمانی و روش استفاده از حلزون آشنا خواهید شد.

حجامت

حجامت

مقدمه

حجامت یکی از روش های درمانی در طب سنتی است، که در دسته اعمال یداوی قرارمی گیردو ازدیرباز یکی از روش های موثر ومفید، مورد استفاده دردرمان بیماری های مختلف بوده است.طبق برخی مستندات تاریخی حجامت از 3300سال پیش ازمیلاد مسیح در مقدونیه مورد استفاده بوده است و از 2600سال پیش ازمیلاد مسیح با ورود تیغ های فلزی وشاخ های خاص حیوانات وارد مناطق سرزمین ایران وچین شد. پس بارجوع به این مستندات در می یابیم که حجامت پیش از ظهور دین مبین اسلام و بعثت رسول الله محمدبن عبدالله هم مورد استفاده قرار می گرفته است.حجامت در زبان فارسی وعربی برگرفته از ریشه حجم است، وبه کسی که حجامت را انجام می دهد حجام می گویند. طی فرآیند حجامت، حجام باایجادمکش خون رابه موضع موردنظرمی کشاند.


زالو درمانی

زالو درمانی

آموزش تئوری و عملی زالو درمانی

بادکش درمانی

بادکش درمانی

آموزش نظری و عملی بادکش که یکی از روش های اعمال یداوی در طب سنتی ایران است.