استاد بهاره گلشاهی

استاد بهاره گلشاهی

بهاره گلشاهی

bahare golshahi

مدرس ماساژ

کارشناسی ارشد ؛ آسیب شناسی و حرکات اصلاحی

فارغ التحصیل:

رشته ماساژ ورزشی و کایروپراکتیک در دانشگاه علمی کاربردی پرسپولیس

مهندس کامپیوتر )نرم افزار(

دانشجوی کارشناسی ارشد ؛ آسیب شناسی و حرکات اصلاحی؛ دانشگاه گیلان

دارنده مدارک بین مللی ماساژ

دانشجوی نجوم جیوتیش )غیرحضوری(


سوابق کاری در زمینه ماساژ و درمانی:

 مدیریت مرکز تخصصی ماساژ آرامش در شهرستان لاهیجان

 همکاری با کلینیک دکتر افراسیابیان در سالهای 82 و 83

 همکاری با مرکز اسپای امور )شهرک غرب( به مدت 8 ماه.

 همکاری با کلینیک درمانی دهکده سلامت پونک

 تدریس و درمان بصورت خصوصی

 همکاری با کلینیک طب سوزنی دکتر حاتمی

 همکاری با مرکز پزشکی و ورزشی پرژن

 همکاری با کلینیک دکتر آل داوود

 تدریس در آموزشگاه دانش یوگا

 تدریس در دانشگاه تهران

 تدریس در موسسه آموزشی پردیس ایرانیان

 تدریس در دانشگاه آزاد لاهیجان دانشکده تربیت بدنیهمایش ها :

 سخنران همایش ماساژ در دانشگاه تهران دانشکده تربیت بدنی –

 سخنران همایش ماساژ در دانشگاه آزاد لاهیجان دانشکده تربیت بدنی –

 سخنران همایش ماساژ در سالن همایش شهرداری )فرهنگسرا( شهریار

 سخنران همایش ماساژ در انجمن پرستاری در کرج

 سخنران همایش ماساژ در باشگاه شهدای باغستان

 سخنران همایش و مسابقه ملی ماساژ در سال 84

دوره های استاد استاد بهاره گلشاهی