استاد فاطمه عسکری

 استاد فاطمه عسکری

فاطمه عسکری

fateme askari

مدرس کرم سازی

کارشناس ارشد علوم گياهي، گرايش فيزيولوژي گياهي

هيئت علمي مؤسسه تحقيقات جنگل‌ها و مراتع کشور بخش تحقيقات گياهان دارويي


مدرس دانشگاه جامع علمي-کاربردي مرکز آموزش وزارت جهادکشاورزي از سال 1383 تاکنون. شامل دروس: "آشنايي با ماشين آلات و تجهيزات استحصال مواد مؤثره گياهان دارويي"، "آماده سازي و عمل‌آوري گياهان‌دارويي و معطر"، "فرآوري گياهان دارويي"

دارنده گواهي نامه ثبت اختراع از اداره کل ثبت شرکت ها و مالکيت صنعتي: 1- شناسايي تركيب‌هاي شيميايي اسانس تعدادي از گونه‌هاي معطر Pimpinella موجود در ايران (10گونه) به شماره دفتر ثبت اختراع 40415 


 مسئول دبيرخانه و داور مقالات همايش ملي گياهان دارويي در موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع( 1380)


نگارش مقالات علمي-پژوهشي خارجي (12 مقاله نفر اول و 3 مقاله همکار و 12 مقاله واجد درجه ISI)

دوره های استاد استاد فاطمه عسکری