زالو درمانی

زالو درمانی

آموزش تئوری و عملی زالو درمانی
 استاد علی یوسفی

استاد علی یوسفی

مدرس مبانی طب ایرانی

پیش نیاز ها:

ندارد

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

تدریس تئوری _ بخش اول بهمراه جزوه

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

تدریس تئوری _ بخش دوم بهمراه جزوه کاربردها و نقاط زالو درمانی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

تدریس تئوری زالو درمانی _ بخش سوم

استاد یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

تدریس تئوری بخش چهارم

استاد یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

🎥 تمرین عملی #زالو_درمانی

👤 مدرس استاد زینالی(دستیار اعمال یداوی دکتر یوسفی

💠 اندیشکده خانواده وسبک زندگی صدای حکیم

💠 @sedayehakim

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

🎥 تمرین عملی #زالو_درمانی


👤 مدرس استاد زینالی(دستیار اعمال یداوی دکتر یوسفی )


💠 اندیشکده خانواده وسبک زندگی صدای حکیم

💠 @sedayehakim

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

🎥 تمرین عملی #زالو_درمانی


👤 مدرس استاد زینالی(دستیار اعمال یداوی دکتر یوسفی )


💠 اندیشکده خانواده وسبک زندگی صدای حکیم

💠 @sedayehakim

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

🎥 تمرین عملی #زالو_درمانی


👤 مدرس استاد زینالی(دستیار اعمال یداوی دکتر یوسفی )


💠 اندیشکده خانواده وسبک زندگی صدای حکیم

💠 @sedayehakim

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

🎥 تمرین عملی #زالو_درمانی


👤 مدرس استاد زینالی(دستیار اعمال یداوی دکتر یوسفی )


💠 اندیشکده خانواده وسبک زندگی صدای حکیم

💠 @sedayehakim

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

🎥 تمرین عملی #زالو_درمانی


👤 مدرس استاد زینالی(دستیار اعمال یداوی دکتر یوسفی )


💠 اندیشکده خانواده وسبک زندگی صدای حکیم

💠 @sedayehakim

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

🎥 تمرین عملی #زالو_درمانی


👤 مدرس استاد زینالی(دستیار اعمال یداوی دکتر یوسفی )


🔸وسایل مورد نیاز زالو درمانی

🔹نکات مهم پیش از انجام زالو درمانی

🔸نحوه اجرای زالو درمانی

🔹مراقبت های بعد از زالو درمانی


1⃣بخش اول


💠 اندیشکده خانواده وسبک زندگی صدای حکیم

💠 @sedayehakim

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

🎥 تمرین عملی #زالو_درمانی


👤 مدرس استاد زینالی(دستیار اعمال یداوی دکتر یوسفی )

🔸وسایل مورد نیاز زالو درمانی

🔹نکات مهم پیش از انجام زالو درمانی

🔸نحوه اجرای زالو درمانی

🔹مراقبت های بعد از زالو درمانی


2⃣بخش دوم

💠 اندیشکده خانواده وسبک زندگی صدای حکیم

💠 @sedayehakim

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

🎥 تمرین عملی زالو درمانی اسفندماه


👤 مدرس استاد زینالی


✅بخش سوم


💠 اندیشکده خانواده وسبک زندگی صدای حکیم

💠 @sedayehakim

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

🎥 تمرین عملی زالو درمانی اسفندماه

👤 مدرس استاد زینالی

✅بخش چهارم


💠 اندیشکده خانواده وسبک زندگی صدای حکیم

💠 @sedayehakim

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

🎥 تمرین عملی زالو درمانی اسفندماه


👤 مدرس استاد زینالی


✅بخش پنجم


💠 اندیشکده خانواده وسبک زندگی صدای حکیم

💠 @sedayehakim

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

🎥 تمرین عملی زالو درمانی اسفندماه


👤 مدرس استاد زینالی


✅بخش ششم

💠 اندیشکده خانواده وسبک زندگی صدای حکیم

💠 @sedayehakim

سرفصل های آموزشی دوره

آموزش موارد کاربرد زالو درمانی

نکات مهم در انجام زالو درمانی

مضرات زالو درمانی

آموزش اعمال بعد از زالو درمانی

تعداد دانشجویان این دوره
513
مدت زمان آموزش
1440 دقیقه
هزینه آموزش
4,500,000 ریال
سرفصل های آموزشی را از اینجا مشاهده نمایید

مجموعه دوره‌های خانواده و سلامت جسم مجموعه دوره‌های خانواده و سلامت جسم

مجموعه دوره‌های خانواده و سلامت روح مجموعه دوره‌های خانواده و سلامت روح

بادکش درمانی
زالو درمانی
حجامت (مقدماتی)
پاکسازی پوست و حلزون تراپی
جامع اعمال یداوی

دعوت به همکاری

اندیشکده سبک زندگی صدای حکیم جهت تکمیل کادر آموزشی خود دعوت به همکاری مینماید.

مشاهده فرم فراخوان