حجامت

حجامت

مقدمه

حجامت یکی از روش های درمانی در طب سنتی است، که در دسته اعمال یداوی قرارمی گیردو ازدیرباز یکی از روش های موثر ومفید، مورد استفاده دردرمان بیماری های مختلف بوده است.طبق برخی مستندات تاریخی حجامت از 3300سال پیش ازمیلاد مسیح در مقدونیه مورد استفاده بوده است و از 2600سال پیش ازمیلاد مسیح با ورود تیغ های فلزی وشاخ های خاص حیوانات وارد مناطق سرزمین ایران وچین شد. پس بارجوع به این مستندات در می یابیم که حجامت پیش از ظهور دین مبین اسلام و بعثت رسول الله محمدبن عبدالله هم مورد استفاده قرار می گرفته است.حجامت در زبان فارسی وعربی برگرفته از ریشه حجم است، وبه کسی که حجامت را انجام می دهد حجام می گویند. طی فرآیند حجامت، حجام باایجادمکش خون رابه موضع موردنظرمی کشاند.


 استاد علی یوسفی

استاد علی یوسفی

مدرس مبانی طب ایرانی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

بخش اول تئوری حجامت

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

جلسه دوم تئوری حجامت

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

جلسه سوم تئوری کارگاه حجامت

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

تدریس تئوری کارگاه حجامت بخش چهارم


استاد یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

تدریس تئوری کارگاه حجامت بخش پنجم


استاد یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

تدریس تئوری کارگاه حجامت بخش ششم


استاد یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

🎥 تمرین عملی #حجامت

👤 مدرس استاد زینالی(دستیار اعمال یداوی دکتر یوسفی )

🔸وسایل مورد نیاز حجامت

🔹انواع حجامت

🔸نکات مهم پیش از انجام حجامت

🔹نحوه اجرای حجامت

🔸مراقبت های بعد از حجامت

1⃣بخش اول

💠 اندیشکده خانواده وسبک زندگی صدای حکیم

💠 @sedayehakim

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

🎥 تمرین عملی #حجامت


👤 مدرس استاد زینالی(دستیار اعمال یداوی دکتر یوسفی )

🔸وسایل مورد نیاز حجامت

🔹انواع حجامت

🔸نکات مهم پیش از انجام حجامت

🔹نحوه اجرای حجامت

🔸مراقبت های بعد از حجامتب

بخش دوم

💠 اندیشکده خانواده وسبک زندگی صدای حکیم

💠 @sedayehakim

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

فیلم حجامت- تجربیات استاد زینالی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

فیلم عملی -استاد زینالی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

فیلم عملی -استاد زینالی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

فیلم عملی -استاد زینالی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

فیلم عملی -استاد زینالی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

فیلم عملی -استاد زینالی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

فیلم عملی بخش نهم

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

🎥 تمرین عملی 

👤 مدرس استاد زینالی

💠 اندیشکده خانواده وسبک زندگی صدای حکیم

💠 @sedayehakim

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

🎥 تمرین عملی 

👤 مدرس استاد زینالی

💠 اندیشکده خانواده وسبک زندگی صدای حکیم

💠 @sedayehakim

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

تئوری جامع حجامت بخش اول                                           استاد یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

تئوری جامع حجامت بخش دوم                                          استاد یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

تئوری جامع حجامت بخش سوم                                          استاد یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

تئوری جامع حجامت بخش چهارم                                          استاد یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

تئوری جامع حجامت بخش پنجم                                          استاد یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

تئوری جامع حجامت بخش ششم                                          استاد یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

تئوری جامع حجامت بخش هفتم                                        استاد یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

تئوری جامع حجامت بخش هشتم                                      استاد یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

تئوری جامع حجامت بخش نهم                                    استاد یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

تئوری جامع حجامت بخش دهم                                  استاد یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

تئوری جامع حجامت بخش یازدهم                                  استاد یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

حجامت عملی 


استاد نوبخت- مدرس اعمال یداوی صدای حکیم و سلامتکده طب سنتی دانشگاه علوم‌پزشکی بقیه الله (عج)

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

حجامت عملی 


استاد توکل- مدرس اعمال یداوی صدای حکیم

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

تئوری جامت جامع جلسه ۱۲


استاد یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

تئوری جامت جامع جلسه ۱۲


استاد یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

تئوری جامت جامع جلسه ۱۳


استاد یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

تئوری جامت جامع جلسه ۱۴


استاد یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

تئوری جامت جامع جلسه ۱۵


استاد یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

تئوری جامت جامع جلسه ۱۶


استاد یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

تئوری جامت جامع جلسه ۱۷


استاد یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

تئوری جامت جامع جلسه ۱۷


استاد یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

تئوری جامت جامع جلسه ۱۸


استاد یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

تئوری جامت جامع جلسه ۱۹


استاد یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

تئوری جامت جامع جلسه ۲۰


استاد یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

تئوری جامت جامع جلسه ۲۱


استاد یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

تئوری جامت جامع جلسه ۲۲


استاد یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

تئوری جامت جامع جلسه ۲۳


استاد یوسفی

تعداد دانشجویان این دوره
1137
مدت زمان آموزش
1440 دقیقه
هزینه آموزش
4,500,000 ریال
سرفصل های آموزشی را از اینجا مشاهده نمایید

مجموعه دوره‌های خانواده و سلامت جسم مجموعه دوره‌های خانواده و سلامت جسم

مجموعه دوره‌های خانواده و سلامت روح مجموعه دوره‌های خانواده و سلامت روح

بادکش درمانی
زالو درمانی
حجامت
پاکسازی پوست و حلزون تراپی
جامع اعمال یداوی

دعوت به همکاری

اندیشکده سبک زندگی صدای حکیم جهت تکمیل کادر آموزشی خود دعوت به همکاری مینماید.

مشاهده فرم فراخوان