حجامت (مقدماتی)

حجامت (مقدماتی)

حجامت یکی از روش های درمانی طب سنتی است که شما در این دوره با آن آشنا خواهید شد.

 استاد علی یوسفی

استاد علی یوسفی

مدرس مبانی طب ایرانی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

بخش اول تئوری حجامت

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

جلسه دوم تئوری حجامت

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

جلسه سوم تئوری کارگاه حجامت

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

تدریس تئوری کارگاه حجامت بخش چهارم


استاد یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

تدریس تئوری کارگاه حجامت بخش پنجم


استاد یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

تدریس تئوری کارگاه حجامت بخش ششم


استاد یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

🎥 تمرین عملی #حجامت

👤 مدرس استاد زینالی(دستیار اعمال یداوی دکتر یوسفی )

🔸وسایل مورد نیاز حجامت

🔹انواع حجامت

🔸نکات مهم پیش از انجام حجامت

🔹نحوه اجرای حجامت

🔸مراقبت های بعد از حجامت

1⃣بخش اول

💠 اندیشکده خانواده وسبک زندگی صدای حکیم

💠 @sedayehakim

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

🎥 تمرین عملی #حجامت


👤 مدرس استاد زینالی(دستیار اعمال یداوی دکتر یوسفی )

🔸وسایل مورد نیاز حجامت

🔹انواع حجامت

🔸نکات مهم پیش از انجام حجامت

🔹نحوه اجرای حجامت

🔸مراقبت های بعد از حجامتب

بخش دوم

💠 اندیشکده خانواده وسبک زندگی صدای حکیم

💠 @sedayehakim

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

فیلم حجامت- تجربیات استاد زینالی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

فیلم عملی -استاد زینالی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

فیلم عملی -استاد زینالی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

فیلم عملی -استاد زینالی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

فیلم عملی -استاد زینالی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

فیلم عملی -استاد زینالی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

فیلم عملی بخش نهم

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

🎥 تمرین عملی 

👤 مدرس استاد زینالی

💠 اندیشکده خانواده وسبک زندگی صدای حکیم

💠 @sedayehakim

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

🎥 تمرین عملی 

👤 مدرس استاد زینالی

💠 اندیشکده خانواده وسبک زندگی صدای حکیم

💠 @sedayehakim

تعداد دانشجویان این دوره
645
مدت زمان آموزش
1440 دقیقه
هزینه آموزش
2,500,000 ریال
سرفصل های آموزشی را از اینجا مشاهده نمایید

مجموعه دوره‌های خانواده و سلامت جسم مجموعه دوره‌های خانواده و سلامت جسم

مجموعه دوره‌های خانواده و سلامت روح مجموعه دوره‌های خانواده و سلامت روح