مهارت های خانواده موفق

مهارت های خانواده موفق

آموزش مهارت های لازم برای داشتن یک خانواده موفق

استاد وحید حاتمی

استاد وحید حاتمی

مدرس مهارت های خانواده

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

✅دوره مهارت های خانواده موفق


جلسه دوم_بخش دوم


🔹️مدرس:استاد دهنوی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

✅دوره مهارت های خانواده موفق


جلسه سوم_بخش اول


🔹️مدرس:استاد دهنوی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

✅دوره مهارت های خانواده موفق


جلسه سوم_بخش دوم


🔹️مدرس:استاد دهنوی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

✅دوره مهارت های خانواده موفق


جلسه سوم_بخش سوم


🔹️مدرس:استاد دهنوی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

✅دوره مهارت های خانواده موفق


جلسه سوم_بخش چهارم


🔹️مدرس:استاد دهنوی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

✅دوره مهارت های خانواده موفق


جلسه چهار_بخش اول


🔹️مدرس:استاد دهنوی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

✅دوره مهارت های خانواده موفق


جلسه چهار_بخش دوم


🔹️مدرس:استاد دهنوی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

✅دوره مهارت های خانواده موفق


جلسه چهار_بخش سوم


🔹️مدرس:استاد دهنوی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

✅دوره مهارت های خانواده موفق


جلسه چهار_بخش چهارم


🔹️مدرس:استاد دهنوی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

✅دوره مهارت های خانواده موفق


جلسه چهار_بخش پنج


🔹️مدرس:استاد دهنوی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

✅دوره مهارت های خانواده موفق


جلسه چهار_بخش پنج


🔹️مدرس:استاد دهنوی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

✅دوره مهارت های خانواده موفق


جلسه پنج_بخش دوم


🔹️مدرس:استاد دهنوی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

جلسه ی پنجم بخش سوم 👆

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

جلسه ی پنجم بخش چهارم👆

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

جلسه ی ششم بخش اول

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

جلسه ی ششم بخش دوم

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

جلسه ی ششم بخش دوم

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

جلسه ی ششم بخش سوم

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

جلسه ی ششم بخش چهارم

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

جلسه ی هفتم بخش اول

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

جلسه ی هفتم بخش سوم

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

جلسه ی هفتم بخش چهارم

تعداد دانشجویان این دوره
307
مدت زمان آموزش
1200 دقیقه
هزینه آموزش
2,500,000 ریال
سرفصل های آموزشی را از اینجا مشاهده نمایید

مجموعه دوره‌های خانواده و سلامت جسم مجموعه دوره‌های خانواده و سلامت جسم

مجموعه دوره‌های خانواده و سلامت روح مجموعه دوره‌های خانواده و سلامت روح

مهارت های پیش از ازدواج
مهارت های خانواده موفق

دعوت به همکاری

اندیشکده سبک زندگی صدای حکیم جهت تکمیل کادر آموزشی خود دعوت به همکاری مینماید.

مشاهده فرم فراخوان