کاربرد گیاهان دارویی مقدماتی

کاربرد گیاهان دارویی مقدماتی

اصول شناسایی گیاهان دارویی، موارد مصرف گیاهان دارویی، درمان با استفاده از گیاهان دارویی، موارد منع مصرف گیاهان دارویی، شناخت خواص و عوارض گیاهان دارویی

اسانس و روغن گیری مقدماتی

اسانس و روغن گیری مقدماتی

اموزش مباحث ویژگی روغن‌‌های اسانسی، مبانی نظری روش‌های استخراج، استخراج عرقیات گیاهی، استخراج روغن اسانسی از پوست مرکبات و  آموزش عملی روش‌های استخراج در خانه