هوالشافی
بیمار گرامی
ثبت نام در سایت جهت دریافت مشاوره الزامی نیست اما
در صورتی که قبلا در سایت صدای حکیم ثبت نام نموده اید ابتدا وارد شده و سپس اقدام به درخواست مشاوره نمایید تا برای پیگیری آینده در پرونده شما ثبت گردد.
مشخصات بیمار
پزشکان و مشاوران
سوابق مشاوره شما
لطفا! درصورتی که عضو خانواده صدای حکیم هستید برای مشاهده سوابق مشاوره خود وارد شوید.
بیماری های مزمن
علائم فعلی شما