تهیه ماسک و لوسیون های گیاهی

تهیه ماسک و لوسیون های گیاهی

در این دوره انواع ماسک ها و لوسیون های گیاهی آموزش داده میشود 

 استاد فاطمه عسکری

استاد فاطمه عسکری

مدرس کرم سازی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

🔹فایل آموزشی

کارگاه ماسک و لوسیون گیاهی


🧕مدرس سرکار خانم دکتر عسگری

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

بخش دوم کلاس تئوری لوسیون


استاد عسگری

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

بخش سوم کلاس تئوری لوسیون


استاد عسگری

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

بخش چهارم کلاس تئوری لوسیون


استاد عسگری

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

بخش پنجم کلاس تئوری لوسیون


استاد عسگری

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

۱- فیلم عملی لوسیون و ماسک بخش اول: معرفی استاد


استاد: عسگری

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

۲- فیلم عملی لوسیون و ماسک بخش دوم: معرفی وسایل لازم


استاد: عسگری

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

۴- فیلم عملی لوسیون و ماسک بخش چهارم: تهیه فاز روغنی


استاد: عسگری

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

۳- فیلم عملی لوسیون و ماسک بخش سوم: معرفی مواد لازم


استاد: عسگری

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

۵- فیلم عملی لوسیون و ماسک بخش پنجم: ادامه تهیه فاز روغن


استاد: عسگری

تعداد دانشجویان این دوره
99
مدت زمان آموزش
1440 دقیقه
هزینه آموزش
2,500,000 ریال
سرفصل های آموزشی را از اینجا مشاهده نمایید

مجموعه دوره‌های خانواده و سلامت جسم مجموعه دوره‌های خانواده و سلامت جسم

مجموعه دوره‌های خانواده و سلامت روح مجموعه دوره‌های خانواده و سلامت روح