ساخت صابون‌های گیاهی

ساخت صابون‌های گیاهی

شما در  این دوره نحوه تهیه صابون های گیاهی و ساخت این صابون ها را درمنزل می‌آموزید

 استاد سهیلا رحمانی

استاد سهیلا رحمانی

مدرس عنبیه شناسی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

کلاس انلاین تئوری صابون سازی بخش اول

استاد عسگری

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

کلاس انلاین تئوری صابون سازی بخش دوم

استاد عسگری

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

کلاس انلاین تئوری صابون سازی بخش سوم

استاد عسگری

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

کلاس انلاین تئوری صابون سازی بخش چهارم

استاد عسگری

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

کلاس انلاین تئوری صابون سازی بخش پنجم

استاد عسگری

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

عملی کلاس صابون سازی بخش اول

استاد عسگری

تهیه صابون گیاهی جامد ۱

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

عملی کلاس صابون سازی بخش دوم

استاد عسگری

تهیه صابون گیاهی جامد ۲

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

عملی کلاس صابون سازی بخش سوم

استاد عسگری

تهیه صابون گیاهی جامد ۳

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

عملی کلاس صابون سازی بخش چهارم

استاد عسگری

تهیه صابون گیاهی مایع

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

عملی کلاس صابون سازی بخش پنجم

استاد عسگری

تهیه صابون جامد گیاهی با استفاده از صابون های بازار

سرفصل های آموزشی دوره

آموزش روش تهيه صابون پایه

آموزش روش تهيه صابون های گياهی

آموزش روش تهيه صابون های مایع گياهی

آموزش روش تهيه روغن های گياهی غنی شده

آشنایی با خواص اجزای تشکيل دهنده صابون های گياهی

شاخص های کيفيت صابون )سختی، نرم کنندگی، کف کنندگی و .......(

آموزش تهيه عملی انواع صابون در خانه

تعداد دانشجویان این دوره
90
مدت زمان آموزش
1440 دقیقه
هزینه آموزش
3,000,000 ریال
سرفصل های آموزشی را از اینجا مشاهده نمایید

مجموعه دوره‌های خانواده و سلامت جسم مجموعه دوره‌های خانواده و سلامت جسم

مجموعه دوره‌های خانواده و سلامت روح مجموعه دوره‌های خانواده و سلامت روح