بادکش درمانی

بادکش درمانی

آموزش نظری و عملی بادکش که یکی از روش های اعمال یداوی در طب سنتی ایران است.

 استاد علی یوسفی

استاد علی یوسفی

مدرس مبانی طب ایرانی

دانلود

🎥 نمونه آموزشی تمرین عملی بادکش ✅استاد زینالی دستیار اعمال یداوی استاد یوسفی


اندیشکده سبک زندگی صدای حکیم

💠 @sedayehakim

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.
🎥 فیلم تئوری بادکش بخش اول


✅استاد یوسفی

اندیشکده سبک زندگی صدای حکیم
💠 @sedayehakim

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.
 فیلم تئوری بادکش بخش دوم


✅استاد یوسفی

اندیشکده سبک زندگی صدای حکیم
💠 @sedayehakim

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.
 فیلم تئوری بادکش بخش سوم


✅استاد یوسفی

اندیشکده سبک زندگی صدای حکیم
💠 @sedayehakim

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.
 فیلم تئوری بادکش بخش چهارم


✅استاد یوسفی

اندیشکده سبک زندگی صدای حکیم
💠 @sedayehakim

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

نکات بادکش درمانی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

🎥 فیلم تمرین عملی بادکش بخش اول✅استاد زینالی دستیار اعمال یداوی استاد یوسفی


اندیشکده سبک زندگی صدای حکیم

💠 @sedayehakim

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

🎥 فیلم تمرین عملی بادکش بخش دوم  

✅استاد زینالی دستیار اعمال یداوی استاد یوسفی


اندیشکده سبک زندگی صدای حکیم

💠 @sedayehakim

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

🎥 فیلم تمرین عملی بادکش بخش سوم✅استاد زینالی دستیار اعمال یداوی استاد یوسفی


اندیشکده سبک زندگی صدای حکیم

💠 @sedayehakim

سرفصل های آموزشی دوره

سرفصل های دوره: 

بررسی تاریخچه بادکش

لوازم مورد نیاز برای انجام بادکش

نکات مهم در حین انجام بادکش

ممنوعیت ها و عوارض بادکش

نکات مهم بعد از بادکش

تعداد دانشجویان این دوره
542
مدت زمان آموزش
1440 دقیقه
هزینه آموزش
4,500,000 ریال
سرفصل های آموزشی را از اینجا مشاهده نمایید

مجموعه دوره‌های خانواده و سلامت جسم مجموعه دوره‌های خانواده و سلامت جسم

مجموعه دوره‌های خانواده و سلامت روح مجموعه دوره‌های خانواده و سلامت روح

بادکش درمانی
زالو درمانی
حجامت (مقدماتی)
پاکسازی پوست و حلزون تراپی
جامع اعمال یداوی

دعوت به همکاری

اندیشکده سبک زندگی صدای حکیم جهت تکمیل کادر آموزشی خود دعوت به همکاری مینماید.

مشاهده فرم فراخوان