طب سنتی و گیاهان دارویی (متوسطه)

طب سنتی و گیاهان دارویی (متوسطه)

آناتومی 2

 استاد علی یوسفی

استاد علی یوسفی

مدرس مبانی طب ایرانی
سرفصل های آموزشی دوره

تعداد دانشجویان این دوره
958
مدت زمان آموزش
10800 دقیقه
هزینه آموزش
2,500,000 ریال
سرفصل های آموزشی را از اینجا مشاهده نمایید

مجموعه دوره‌های خانواده و سلامت جسم مجموعه دوره‌های خانواده و سلامت جسم

مجموعه دوره‌های خانواده و سلامت روح مجموعه دوره‌های خانواده و سلامت روح