استاد سهیلا رحمانی

 استاد سهیلا رحمانی

سهیلا رحمانی

soheila rahmani

مدرس عنبیه شناسی

دکتری حرفه‌ایی طب سنتی(مالزی)

- دارای مدرک کارشناسی زیست شناسی گیاهی از دانشگاهی بوعلی سینا همدان
- دارای مدرک دکترای حرفه ای طب سنتی از دانشگاه INTI مالزی
- دانشجوی دکترای حرفه ای طب مکمل و جایگزین در زمینه طب ایرانی دانشگاه UTMA ارمنستان
- دارای مدارک دوره های متعدد از علوم پزشکی و فنی حرفه ای در زمینه طب سنتی و سبک زندگی سالم
- دارای کارت مربیگری (Acupuncture) TCM از دانشگاه بین المللی Avicenna گرجستان
- مدرس درس زیست شنـاسی در مدارس اسـتان البـرز
- عضو هیئت مدیره موسسه آموزشی دانش گستران پدیده (کرج)
- مدرس دروس طب سنتی ایرانی ، طب چینی و سوزنی ، عنبیه شناسی


دوره های استاد استاد سهیلا رحمانی