مبانی طب سنتی سطح یک

مبانی طب سنتی سطح یک

آشنایی با مبانی و کلیات طب ایرانی لازمه ورود افراد به دنیای طب ایرانی است. در این دوره سعی شده پایه ایی ترین مباحث طب ایرانی به شکلی ساده و همه فهم تدریس شود.

 استاد علی یوسفی

استاد علی یوسفی

مدرس مبانی طب ایرانی

پیش نیاز ها:

ندارد

مقدمه و تاریخچه علم طب

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

تقسیم بندی علوم و جایگاه علم طب

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

تقسیم بندی علم شریف طب

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

ارکان و مزاج

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

 ادامه مزاج

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

 ادامه مزاج شناسی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

 ادامه مزاج شناسی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

 ادامه مزاج شناسی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

 مزاج اعضا بخش اول

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

مزاج اعضا بخش دوم

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

مزاج جبلی: اجناس عشر- جنس اول: ملمس

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

اجناس عشره_ادامه جنس اول:ملمس و جنس دوم: سحنه

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

اجناس عشره_ادامه جنس دوم :سحنه _جنس سوم: مو

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

اجناس عشره_جنس چهارم: انفعال از کیفیات اربعه

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

اجناس عشره _ادامه جنس چهارم: انفعال از کیفیات اربعه

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

 مبانی طب _اجناس عشره _ جنس پنجم: خواب و بیداری

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

ادامه اجناس عشره در مزاج شناسی جبلی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

ادامه اجناس عشره _جنس هفتم:فضولات مندفعه

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

اجناس عشره _مزاج جبلی_رنگ بدن_انفعالات نفسانیه

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

 جمع بندی اجناس عشره

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

 اخلاط

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

 ادامه اخلاط

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

ادامه اخلاط

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

تدابیر جامع کرونا (بخش اول)

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

ادامه تدابیر کرونا (بخش دوم )

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

ادامه تدابیر کرونا (پایانی)

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

اخلاط غیر طبیعی_بخش اول

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

اخلاط غیر طبیعی_بخش دوم

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

اعضا

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

- فرم تشخیص مزاجبخش اول ✅

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

- فرم تشخیص مزاجبخش دوم ✅

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

 - ارواح طبی

بخش اول قوا✅

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

ادامه ارواح و قوای طبی 

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

افعال_اسباب و علل

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

 اسباب و علل

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

 ادامه اسباب و علل بخش دوم(مبحث سو مزاج‌ها)

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

- اسباب سو مزاج ها

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

جلسه ۳۳ مبانی طب قسمت جامانده- اسباب سو مزاج ها

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

 ادامه اسباب و علل: بیماریهای سو هیات ترکیب

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

 ادامه تقسیم بندی بیماریها

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

قوه مدبره و قوانین آن

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

ادامه قوانین قوه مدبره

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

 مزاج شناسی اعضا- مزاج مغز

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

- مزاج شناسی اعضا- ادامه مزاج مغز

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

 - مزاج شناسی اعضا: مزاج قلب- کبد و معده

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

 مزاج شناسی اعضا: ادامه مزاج معده- مزاج ریه

سرفصل های آموزشی دوره

طب علمی است که تغییرات بدن انسان رابررسی می کند،این تغییرات می تواند درجهت حفظ سلامتی ویا ایجاد بیماری باشد. طب سنتی مجموعه ایست، از علوم نظری و علمی، که این علوم در تشخیص، پیشگیری و درمان بیماری های جسمی و روحی به ما کمک می کند.طب سنتی شامل جنبه‌های پزشکی در دانش سنتی است که در جوامع گوناگون و در نسل‌های مختلف پیش از دوران پزشکی مدرن شکل گرفته‌است. بر اساس تعریف سازمان جهانی بهداشت (WHO)، طب سنتی به دانش، مهارت و عملکردهایی بر اساس تئوری، عقاید و تجربیات بومی فرهنگهای مختلف اطلاق میشود که با هدف حفظ سلامتی، پیشگیری، تشخیص، بهبود و درمان بیماریهای جسمی و روحی بکار گرفته میشوند.

طب در کتاب هدایه المتعلّمین:
بجشکی پیشه ای بود که تندرستی آدمیان را نگاه دارد و چون رفته بود باز آردبه علم و عمل،یعنی پزشکی پیشه ای(ترکیب علم و هنر)است که تندرستی آدمیان را نگاه دارد و چون رفته بود باز آرد از روی علم و عمل.
گرفته می شود.

سر فصل های دوره مبانی سطح۱:
کلیات و مقدمات
تعریف طب
تعریف حکمت و فلسفه
کلیات مزاج
تشخیص مزاج شخص
تشخیص مزاح اعضای بدن
مزاج سن
مزاج فصول
علائم مزاج‌‌ها و سوء مزاج‌ها
اسباب سوء مزاج‌ها
مزاج حالات مختلف
علائم و اسباب اخلاط
 بررسی اعضاء، ارواح، قوا و افعال
شناخت طبیعت و قوه مدبره
ارائه دفترچه سلامت

عنوان اصلی مبانی سطح۱:
این دوره تاکید زیادی بر آموزش مزاج شناسی جبلی و عارضی و... دارد.مزاج بنیاد اساسی طب سنتی است،به ‌کیفیت حاکم بر جسم مرکب مزاج می گويند.مزاج‌ شناسی، علم گسترده‌ای است که کاربردهای جالبی برای تشخیص مشخصات فیزیکی و روحی هر فرد دارد و در تشخیص انواع بیماری‌ها و درمان آن‌ها بسیار کارآمد است. انسان‌ها، حیوانات، اعضای بدن، گیاهان، سنگ‌ها و هر چه در اطراف خود می‌بینیم مزاج دارند.

نمونه هایی از مباحث آموزشی این دوره:
طب سنتی ایران از دو شاخه اصلی تئوری که در مورد وضعیت و تغییرات بدن انسان و علل و نشانه‌های سلامتی و بیماری بحث می‌کندو عملی دانش چگونگی حفظ سلامتی و چگونگی بازگرداندن آن پس از بروز بیماری‌ها تشکیل می‌شود.در طب سنتی ایرانی، عملکردهای فیزیولوژیک بدن بر مبنای هفت فاکتور سنجیده می‌شوند که عبارتند از: عناصر ارکان، مزاج، اخلاط، اعضا، ارواح، قوا و افعال.
در طب سنتی ایرانی توجه اصلی بر پیشگیری از بیماری است تا درمان آن. بر این اساس شش فاکتور مهم و ضروری برای حفظ سلامتی در طب سنتی ایرانی عبارتند از:آب وهوا، نوشیدنی و غذا، خواب و بیداری، تخلیه و نگهداری، تحرک فیزیک و آرامش، اعراض نفسانی و روحی و روانی.
 در طب سنتی علت اغلب بیماری‌ها ناشی از برهم خوردن تعادل اخلاط و مزاج است. لذا درمان یا تجویز دارو نیز عمدتا با هدف بازگرداندن این تعادل از طریق استفاده از مزاج‌های متضاد آن پایه‌ریزی می‌شود.شما در این دوره یادمیگیرید که سوء مزاج را تشخیص در زمان سوء مزاج بهترین راهکاربرگرداندن سلامتی را انجام دهید. مثلا اگر بیماری در اثر سردی طبع ایجاد شده باشد، درمان آن از طریق تجویز موادی با طبع گرم صورت می‌گیرد.

مزیت های دوره مبانی سطح۱: 
یادگیری مزاج شناسی به طور کامل.
یادگیری سوء مزاج ها.
آشنایی کامل با مقدمات طب سنتی.
پیشگیری و حفظ سلامتی بدن.
تدابیر لازم برای حفظ سلامتی.
مقابله و درمان صحیح در زمان مواجه با بیماری ها.

مدت دوره :
این دوره شامل ۴۰جلسه آموزشی است که به صورت فیلم در کلاس بارگذاری می شود و همچنین در پایان کلاس دفترچه سلامتی به شما ارائه می شود که بسیار کاربردی است.

کاربرد دوره مبانی سطح۱:
در این دوره فرد نسبت به قوانین و اصول طب آگاه می شود و می تواند عملکرد طبیعی و تغییرات بدن انسان و یا عوامل موثر بر آن را که منجر به سلامتی یا بیماری می شود را بررسی و تشخیص دهد.و همچنین با یادگرفتن مزاج شناسی به طور کامل واجزای سته ضروریه و عناوین دیگر متوجه می شویم که نباید به سرعت سراغ دوا و دارو برویم و ابتدا فاکتورهای اصلی که نقش زیادی در تندرستی انسان دارند را بررسی می‌کنیم تاعلت مشکل را پیدا کنیم و به رفع آن کمک کنیم در آخر به درمان های دیگر می پردازیم. 
تعداد دانشجویان این دوره
1063
مدت زمان آموزش
1920 دقیقه
هزینه آموزش
2,500,000 ریال
سرفصل های آموزشی را از اینجا مشاهده نمایید

مجموعه دوره‌های خانواده و سلامت جسم مجموعه دوره‌های خانواده و سلامت جسم

مجموعه دوره‌های خانواده و سلامت روح مجموعه دوره‌های خانواده و سلامت روح

مبانی طب سنتی سطح یک
مبانی طب سنتی سطح دو
مبانی طب سنتی سطح سه
مبانی طب سنتی سطح چهار
مهارت های طب سنتی

دعوت به همکاری

اندیشکده سبک زندگی صدای حکیم جهت تکمیل کادر آموزشی خود دعوت به همکاری مینماید.

مشاهده فرم فراخوان