روش های اسانس گیری گیاهان دارویی

روش های اسانس گیری گیاهان دارویی

اسانس

 استاد فاطمه عسکری

استاد فاطمه عسکری

مدرس کرم سازی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

جلسه اول کلاس آنلاین اسانس و عرق گیری بخش اول

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

جلسه اول کلاس آنلاین تئوری اسانس و عرق بخش دوم

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

جلسه اول کلاس آنلاین تئوری اسانس و عرق بخش سوم

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

جلسه اول کلاس آنلاین تئوری اسانس و عرق بخش چهارم

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

✅آموزش نحوه اسانس گیری گیاهان 


1⃣بخش اول

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

✅آموزش نحوه اسانس گیری گیاهان 


2⃣بخش دوم

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

✅آموزش نحوه اسانس گیری گیاهان 


2⃣بخش سوم

تعداد دانشجویان این دوره
128
مدت زمان آموزش
1200 دقیقه
هزینه آموزش
2,500,000 ریال
سرفصل های آموزشی را از اینجا مشاهده نمایید

مجموعه دوره‌های خانواده و سلامت جسم مجموعه دوره‌های خانواده و سلامت جسم

مجموعه دوره‌های خانواده و سلامت روح مجموعه دوره‌های خانواده و سلامت روح