مهارت های طب سنتی

مهارت های طب سنتی

آموزش مهارتهای طب سنتی با رویکرد اصلاح سبک زندگی و یادگیری اصولی و علمی طب سنتی بر مبنای متون کهن طب سنتی.

 استاد علی یوسفی

استاد علی یوسفی

مدرس مبانی طب ایرانی

پیش نیاز ها:

ندارد

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.
سرفصل های آموزشی دوره

۱- مبانی طب و مزاج شناسی کاربردی  

شامل زیر فصل هایی از جمله مزاج شناسی کاربردی، شناخت قوه مدبره و طبیعت بدن، شناخت اخلاط اربعه صفرا و سودا و بلغم و دم، شناخت اعضای بدن، شناخت قوای بدنی و ... 

۲-تدابیر شش گانه حفظ سلامت

شامل زیر فصل هایی از جمله تدابیر خوردن و آشامیدن، تدابیر آب و هوا، تدابیر خواب و بیداری، تدابیر حرکت و سکون (ورزش و استراحت)، تدابیر احتباس و استفراغ، تدابیر اعراض نفسانی (مسایل روحی روانی) و...

۳- شناخت آناتومی عمومی بدن

۴- کارآفرینی و اشتغالزایی در سلامت

تعداد دانشجویان این دوره
4574
مدت زمان آموزش
10800 دقیقه
هزینه آموزش
15,000,000 ریال
سرفصل های آموزشی را از اینجا مشاهده نمایید

مجموعه دوره‌های خانواده و سلامت جسم مجموعه دوره‌های خانواده و سلامت جسم

مجموعه دوره‌های خانواده و سلامت روح مجموعه دوره‌های خانواده و سلامت روح

مهارت های طب سنتی
مبانی طب سنتی سطح دو(سته ضروریه)
مبانی طب سنتی سطح سه
مبانی طب سنتی سطح چهار
مهارت های طب سنتی

دعوت به همکاری

اندیشکده سبک زندگی صدای حکیم جهت تکمیل کادر آموزشی خود دعوت به همکاری مینماید.

مشاهده فرم فراخوان