مبانی طب سنتی (عمومی)

مبانی طب سنتی (عمومی)

آموزش مهارتهای طب سنتی با رویکرد اصلاح سبک زندگی و یادگیری اصولی و علمی طب سنتی بر مبنای متون کهن طب سنتی.

 استاد علی یوسفی

استاد علی یوسفی

مدرس مبانی طب ایرانی

پیش نیاز ها:

ندارد

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.
سرفصل های آموزشی دوره

۱- مبانی طب و مزاج شناسی کاربردی  

شامل زیر فصل هایی از جمله مزاج شناسی کاربردی، شناخت قوه مدبره و طبیعت بدن، شناخت اخلاط اربعه صفرا و سودا و بلغم و دم، شناخت اعضای بدن، شناخت قوای بدنی و ... 

۲-تدابیر شش گانه حفظ سلامت

شامل زیر فصل هایی از جمله تدابیر خوردن و آشامیدن، تدابیر آب و هوا، تدابیر خواب و بیداری، تدابیر حرکت و سکون (ورزش و استراحت)، تدابیر احتباس و استفراغ، تدابیر اعراض نفسانی (مسایل روحی روانی) و...

۳- شناخت آناتومی عمومی بدن

۴- کارآفرینی و اشتغالزایی در سلامت