ماساژ درمانی (سنگ داغ)

ماساژ درمانی (سنگ داغ)

دوره شامل دو بخش 1. پیش نیازهای ماساژ سنگ داغ بر اساس اصول استاندارد  2. موارد منع استفاده از سنگ و محل

های ممنوعه، جایگاه ماساژ و روشهای استفاده از ماساژ سنگ داغ، آموزش شناخت چاکراهها و راههای فعال سازی چاکراهها، آشنایی با انواع سنگهای ماساژ (سنگهای گرم و سنگهای سرد)، آموزش استفاده از لوازم و دستگاههای مورد نیاز ماساژ سنگ داغ، اجرای ماساژ و روشها و تکنیک های آن، انجام ماساژ موضعی و ماساژ عمومی بدن است.

استاد لیدا رحیمی

استاد لیدا رحیمی

مدرس ماساژ

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

دوره شامل دو بخش 1. پیش نیازهای ماساژ سنگ داغ بر اساس اصول استاندارد 2. موارد منع استفاده از سنگ و محل


های ممنوعه، جایگاه ماساژ و روشهای استفاده از ماساژ سنگ داغ، آموزش شناخت چاکراهها و راههای فعال سازی چاکراهها، آشنایی با انواع سنگهای ماساژ (سنگهای گرم و سنگهای سرد)، آموزش استفاده از لوازم و دستگاههای مورد نیاز ماساژ سنگ داغ، اجرای ماساژ و روشها و تکنیک های آن، انجام ماساژ موضعی و ماساژ عمومی بدن است.

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

تدریس تئوری ماساژ سنگ داغ بخش اول بهمراه

اسلایدهای آموزش ماساژ سنگ داغ

استاد سرکار خانم رحیمی

 


کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

تدریس تئوری ماساژ سنگ داغ بخش دوم

 

استاد رحیمی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

۱_کارگاه عملی سنگ داغ بخش اول - معرفی ماساژ سنگ داغ 


استاد: سرکار خانم رحیمی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

۲_کارگاه عملی سنگ داغ بخش دوم - آماده سازی


استاد: سرکار خانم رحیمی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

۳_چیدمان کارگاه عملی سنگ داغ بخش سوم چیدمان پشت 


استاد: سرکار خانم رحیمی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

۴_کارگاه عملی سنگ داغ بخش چهارم چیدمان پا


استاد: سرکار خانم رحیمی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

۵- کارگاه عملی سنگ داغ بخش ششم - چیدمان پا 


استاد: سرکار خانم رحیمی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

۶_کارگاه عملی سنگ داغ بخش ششم گذاشتن سنگ در کف دست


استاد: سرکار خانم رحیمی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

۷_کارگاه عملی سنگ داغ بخش هفتم گذاشتن سنگها روی شکم


استاد: سرکار خانم رحیمی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

۸_کارگاه عملی سنگ داغ بخش هشتم: سنگها روی صورت


استاد: سرکار خانم رحیمی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

۹_کارگاه عملی سنگ داغ بخش نهم سنگها روی کمر


استاد: سرکار خانم رحیمی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

۱۰_کارگاه عملی سنگ داغ بخش دهم توضیحات


استاد: سرکار خانم رحیمی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

۱۱_کارگاه عملی سنگ داغ بخش یازدهم تکنیکهای قلبی


استاد: سرکار خانم رحیمی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

۱۲_کارگاه عملی سنگ داغ بخش دوازدهم تکنیکهای پا


استاد: سرکار خانم رحیمی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

۱۳_کارگاه عملی سنگ داغ بخش سیزدهم- تکنیک زانو


استاد: سرکار خانم رحیمی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

۱۴_کارگاه عملی سنگ داغ بخش یازدهم تکنیک عضله پا


استاد: سرکار خانم رحیمی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

۱۵_کارگاه عملی سنگ داغ بخش پانزدهم تکنیک ران


استاد: سرکار خانم رحیمی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

۱۶_کارگاه عملی سنگ داغ بخش شانزدهم تکنیک روو و کف پا


استاد: سرکار خانم رحیمی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

۵/۵_کارگاه عملی سنگ داغ بخش پنج و نیم چیدمان سنگ بین انگشتان


استاد: سرکار خانم رحیمی

این کلیپ بین ۵ و ۶ باید دیده شود

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

۱۷_کارگاه عملی سنگ داغ بخش هفدهم تکنیکهای دست


استاد: سرکار خانم رحیمی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

۱۸_کارگاه عملی سنگ داغ بخش هیجدهم تکنیکهای شکم و سینه


استاد: سرکار خانم رحیمی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

۱۹_کارگاه عملی سنگ داغ بخش نوزدهم تکنیکهای سر


استاد: سرکار خانم رحیمی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

۲۰_کارگاه عملی سنگ داغ بخش بیستم- وسایل مورد نیاز


استاد: سرکار خانم رحیمی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

۲۱_کارگاه عملی سنگ داغ بخش بیستم و یکم تکنیکهای پشت


استاد: سرکار خانم رحیمی

تعداد دانشجویان این دوره
86
مدت زمان آموزش
1440 دقیقه
هزینه آموزش
2,000,000 ریال
سرفصل های آموزشی را از اینجا مشاهده نمایید

مجموعه دوره‌های خانواده و سلامت جسم مجموعه دوره‌های خانواده و سلامت جسم

مجموعه دوره‌های خانواده و سلامت روح مجموعه دوره‌های خانواده و سلامت روح

ماساژ درمانی (سنگ داغ)
ماساژ درمانی (روسی)
ماساژ درمانی(سوئدی)
ماساژ درمانی (سر و صورت)
ماساژ درمانی (تایلندی)

دعوت به همکاری

اندیشکده سبک زندگی صدای حکیم جهت تکمیل کادر آموزشی خود دعوت به همکاری مینماید.

مشاهده فرم فراخوان