ماساژ درمانی(سوئدی)

ماساژ درمانی(سوئدی)

دوره ماساژ

استاد لیدا رحیمی

استاد لیدا رحیمی

مدرس ماساژ

دانلود

💫منتخبی از آموزش های ماساژ سوئدی


✨توسط استاد یوسفی،استاد رحیمی و اساتید صدای حکیم


💠اندیشکده سبک زندگی صدای حکیم


💠 @sedayehakim

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

تدریس تئوری ماساژ سوئدی بخش اول 

استاد رحیمی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

تدریس تئوری ماساژ سوئدی بخش دوم

استاد رحیمی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

۱- کارگاه عملی ماساژ سوئدی بخش اول معرفی ماساژ ریلکسی سوئدی


استاد: سرکار خانم رحیمی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

۲- کارگاه عملی ماساژ سوئدی بخش دوم- ماساژ مچ و ساق پا


استاد: سرکار خانم رحیمی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

۴. کارگاه عملی ماساژ سوئدی بخش سوم- ادامه ماساژ ساق پا و ران


استاد: سرکار خانم رحیمی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

۳. کارگاه عملی ماساژ سوئدی بخش چهارم- اتمام ماساژ روی پا


استاد: سرکار خانم رحیمی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

۵- کارگاه عملی ماساژ سوئدی بخش پنجم- ماساژ دست


استاد: سرکار خانم رحیمی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

۶- کارگاه عملی ماساژ سوئدی بخش ششم- ادامه ماساژ دست


استاد: سرکار خانم رحیمی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

۷-کارگاه عملی ماساژ سوئدی بخش هفتم- ماساژ شکم


استاد: سرکار خانم رحیمی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

۸- کارگاه عملی ماساژ سوئدی بخش هشتم- ماساژ قفسه سینه


استاد: سرکار خانم رحیمی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

۹- کارگاه عملی ماساژ سوئدی بخش نهم- ادامه ماساژ قفسه سینه


استاد: سرکار خانم رحیمی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

۱۰- کارگاه عملی ماساژ سوئدی بخش دهم- ادامه ماساژ قفسه سینه


استاد: سرکار خانم رحیمی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

۱۱_کارگاه عملی ماساژ سوئدی بخش یازدهم ماساژ پشت پا


استاد: سرکار خانم رحیمی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

۱۲_ کارگاه عملی ماساژ سوئدی بخش دوازدهم- تکنیک سیلی زدن


استاد: سرکار خانم رحیمی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

۱۳_ کارگاه عملی ماساژ سوئدی بخش سیزدهم-سیاتیک و اسپاسم


استاد: سرکار خانم رحیمی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

۱۴_ کارگاه عملی ماساژ سوئدی بخش چهاردهم-ماساژ پشت دست


استاد: سرکار خانم رحیمی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

۱۵_ کارگاه عملی ماساژ سوئدی بخش پانزدهم- ماساژ کمر و پشت


استاد: سرکار خانم رحیمی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

۱۶_ کارگاه عملی ماساژ سوئدی بخش شانزدهم- ماساژ پشت


استاد: سرکار خانم رحیمی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

۱۷_کارگاه عملی ماساژ سوئدی بخش هفدهم- ماساژ گردن


استاد: سرکار خانم رحیمی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

۱۸_کارگاه عملی ماساژ سوئدی بخش هجدهم- ماساژ گردن


استاد: سرکار خانم رحیمی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

۱۹_کارگاه عملی ماساژ سوئدی بخش نوزدهم- ضربه زدن های پایانی


استاد: سرکار خانم رحیمی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

۲۰_کارگاه عملی ماساژ سوئدی بخش بیستم- توصیه های پایانی


استاد: سرکار خانم رحیمی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

۱- ماساژ سوئدی تکنیک روی پا

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

۳- ماساژ سوئدی تکنیک روی دست

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

۴-ماساژ سوئدی تکنیک پشت دست

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

۵- ماساژ سوئدی تکنیک شکم و قفسه سینه

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

۶- ماساژ سوئدی تکنیک باسن

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

۷-ماساژ سوئدی تکنیک سر

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

ماساژ صورت بخش اول

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

ماساژ صورت بخش دوم

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

ماساژ صورت بخش سوم

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

ماساژ صورت بخش چهارم

تعداد دانشجویان این دوره
150
مدت زمان آموزش
1440 دقیقه
هزینه آموزش
3,000,000 ریال
سرفصل های آموزشی را از اینجا مشاهده نمایید

مجموعه دوره‌های خانواده و سلامت جسم مجموعه دوره‌های خانواده و سلامت جسم

مجموعه دوره‌های خانواده و سلامت روح مجموعه دوره‌های خانواده و سلامت روح

ماساژ درمانی (سنگ داغ)
ماساژ درمانی (روسی)
ماساژ درمانی(سوئدی)
ماساژ درمانی (سر و صورت)
ماساژ درمانی (تایلندی)

دعوت به همکاری

اندیشکده سبک زندگی صدای حکیم جهت تکمیل کادر آموزشی خود دعوت به همکاری مینماید.

مشاهده فرم فراخوان