عصاره گیری گیاهان دارویی

عصاره گیری گیاهان دارویی

در این کارگاه روش های استخراج عصاره گیاهان دارویی و گیاهان مورد کاربرد در صنایع آرایشی و بهداشتی آموزش داده میشود استاد فاطمه عسکری

استاد فاطمه عسکری

مدرس کرم سازی
سرفصل های آموزشی دوره

۱-مبانی نظری و مفاهیم استخراج ترکیبات شیمیایی و گیاهان دارویی

۲-آموزش روش های مختلف استخراج عصاره

۳-آموزش عملی عصاره گیری در آزمایشگاه 

۴-معرفی گونه های گیاهی مورد استفاده در تهیه ی انواع فرآورده های آرایشی بهداشتی گیاهی 

تعداد دانشجویان این دوره
40
مدت زمان آموزش
1440 دقیقه
هزینه آموزش
3,000,000 ریال
سرفصل های آموزشی را از اینجا مشاهده نمایید

مجموعه دوره‌های خانواده و سلامت جسم مجموعه دوره‌های خانواده و سلامت جسم

مجموعه دوره‌های خانواده و سلامت روح مجموعه دوره‌های خانواده و سلامت روح