کاربرد گیاهان دارویی مقدماتی

کاربرد گیاهان دارویی مقدماتی

اصول شناسایی گیاهان دارویی، موارد مصرف گیاهان دارویی، درمان با استفاده از گیاهان دارویی، موارد منع مصرف گیاهان دارویی، شناخت خواص و عوارض گیاهان دارویی

 استاد علی یوسفی

استاد علی یوسفی

مدرس مبانی طب ایرانی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

جلسه ۱ معرفی مفردات و کاربرد آنها

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

جلسه ۲ معرفی مفردات و کاربرد آنها ☘

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

جلسه ۳ شناخت و کاربرد مفردات 🍀

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

جلسه ۴ مبانی مفردات و کاربرد آنها 🍀

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

جلسه ۵ مبانی مفردات و کاربرد آنها 🍀

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

جلسه ۶ (بخش اول) مبانی مفردات و کاربرد آنها 🍀

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

جلسه ۶ (بخش دوم) مبانی مفردات و کاربرد آنها🍀

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

جلسه ۷ مبانی مفردات و کاربرد آنها 🍀

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

جلسه ۸ مبانی مفردات و کاربرد آنها 🍀

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

جلسه ۹ مبانی مفردات و کاربرد آنها 🍀

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

جلسه ۱۰  مبانی مفردات و کاربرد آنها 🍀

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

جلسه ۱۱ مفردات 🍀

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

جلسه ۱۲ مفردات و کاربرد آن 🍀

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

جلسه ۱۳ مفردات انجره، بالنگو و بستان افروز 🍀

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

جلسه ۱۴ مفردات و کاربرد آنها 🍀

تعداد دانشجویان این دوره
7
مدت زمان آموزش
1440 دقیقه
هزینه آموزش
2,500,000 ریال
سرفصل های آموزشی را از اینجا مشاهده نمایید

مجموعه دوره‌های خانواده و سلامت جسم مجموعه دوره‌های خانواده و سلامت جسم

مجموعه دوره‌های خانواده و سلامت روح مجموعه دوره‌های خانواده و سلامت روح

استخراج اسانس و عرقیات گیاهی
کاربرد گیاهان دارویی مقدماتی
تدابیر کرونا در طب سنتی

دعوت به همکاری

اندیشکده سبک زندگی صدای حکیم جهت تکمیل کادر آموزشی خود دعوت به همکاری مینماید.

مشاهده فرم فراخوان