ساخت محصولات آرایشی، بهداشتی

ساخت محصولات آرایشی، بهداشتی

همان اندازه که استفاده از لوازم آرایش می‌تواند به زیبایی پوست و چهره کمک کند، به کار بردن محصولات نامرغوب، به پوست، چشم‌ها و دیگر اجزای صورت آسیب وارد خواهد کرد. از این جهت، انتخاب لوازم آرایش ارگانیک و طبیعی می‌تواند کمک بزرگی به حفظ جوانی و سلامت پوست، مژه‌ها و ... نماید.

در این کارگاه ساخت انواع لوازم آرایش طبیعی آموزش داده میشود

رایگان

رایگان

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

تهیه پماد و استخراج روغن 

استاد عسگری بخش اول

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

تهیه پماد و استخراج روغن 

استاد عسگری بخش دوم

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

تهیه پماد و استخراج روغن 

استاد عسگری بخش سوم

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

📗جزوه استخراج روغنهای گیاهی

 👤استاد عسگری

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

📗جزوه تهیه پماد 

👤استاد عسگری

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

تهیه پماد و استخراج روغن 

استاد عسگری بخش چهارم

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

تهیه پماد و استخراج روغن 

استاد عسگری بخش پنجم

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

تهیه پماد و استخراج روغن 

استاد عسگری بخش ششم

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

کارگاه پماد و روغن گیری صدای حکیم


✅آموزش تهیه روغن غنی شده

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

کارگاه پماد و روغن گیری صدای حکیم


✅آموزش نحوه کار دستگاه سوکسله

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

کارگاه پماد و روغن گیری صدای حکیم


✅آموزش تهیه پماد ضد درد

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

کارگاه پماد و روغن گیری صدای حکیم


✅آموزش تهیه پماد ضد تبخال

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

کارگاه پماد و روغن گیریرصدای حکیم 

✅آموزش تهیه پماد ضد التهاب 

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

🔻کارگاه صابون سازی


📗جزوه صابون سازی کارگاه 1⃣

👤استاد خانم دکتر عسگری

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

کلاس انلاین تئوری صابون سازی بخش اول

استاد عسگری

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

کلاس انلاین تئوری صابون سازی بخش دوم

استاد عسگری

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

کلاس انلاین تئوری صابون سازی بخش سوم

استاد عسگری

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

کلاس انلاین تئوری صابون سازی بخش چهارم

استاد عسگری

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

کلاس انلاین تئوری صابون سازی بخش پنجم

استاد عسگری

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

عملی کلاس صابون سازی بخش اول

استاد عسگری

تهیه صابون گیاهی جامد ۱

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

عملی کلاس صابون سازی بخش اول

استاد عسگری

تهیه صابون گیاهی جامد ۱

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

عملی کلاس صابون سازی بخش دوم

استاد عسگری

تهیه صابون گیاهی جامد ۲

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

عملی کلاس صابون سازی بخش سوم

استاد عسگری

تهیه صابون گیاهی جامد ۳

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

عملی کلاس صابون سازی بخش چهارم

استاد عسگری

تهیه صابون گیاهی مایع

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

عملی کلاس صابون سازی بخش پنجم

استاد عسگری

تهیه صابون جامد گیاهی با استفاده از صابون های بازار

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

🔻کارگاه صابون سازی


📘جزوه صابون سازی کارگاه 2⃣

👤استاد خانم دکتر عسگری

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

📌تهیه انواع شامپو های گیاهی (۱)


🧕مدرس خانم دکتر عسگری

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

📌تهیه انواع شامپو های گیاهی (۲)


🧕مدرس خانم دکتر عسگری

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

📌تهیه انواع شامپو های گیاهی (۳)


🧕مدرس خانم دکتر عسگری

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

تئوری تهیه انواع شامپو های گیاهی

بخش اول

استاد: سرکار خانم عسگری

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

تئوری تهیه انواع شامپو های گیاهی

بخش دوم

استاد: سرکار خانم عسگری

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

تئوری تهیه انواع شامپو های گیاهی

بخش سوم

استاد: سرکار خانم عسگری

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

تئوری تهیه انواع شامپو های گیاهی

بخش چهارم

استاد: سرکار خانم عسگری

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

کارگاه عملی شامپو گیاهی بخش اول- معرفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

کارگاه عملی شامپوسازی بخش دوم وسایل مورد نیاز

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

کارگاه عملی شامپوسازی بخش سوم ادامه وسایل مورد نیاز

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

کارگاه عملی شامپوسازی بخش چهارم ادامه وسایل مورد نیاز

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

کارگاه عملی شامپوسازی بخش پنجم طرز تهیه شامپو پایه

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

کارگاه عملی شامپوسازی بخش ششم طرز تهیه شامپو پایه

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

کارگاه عملی شامپوسازی بخش هفتم طرز تهیه شامپو پایه

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

کارگاه عملی شامپوسازی بخش هشتم طرز تهیه شامپو پایه

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

کارگاه عملی شامپوسازی بخش نهم ادامه تهیه شامپو آویشن( تهیه عصاره آویشن)

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

کارگاه عملی شامپوسازی بخش دهم ادامه تهیه شامپو آویشن( تهیه عصاره آویشن)

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

کارگاه عملی شامپوسازی بخش یازدهم ادامه تهیه شامپو آویشن( تهیه عصاره آویشن)

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

کارگاه عملی شامپوسازی بخش دوازدهم ادامه تهیه شامپو آویشن( تهیه عصاره آویشن)

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

کارگاه عملی شامپو بخش سیزردهم تهیه شامپو رزماری

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

کارگاه عملی شامپو بخش چهاردهم ادامه تهیه شامپو رزماری

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

کارگاه عملی شامپو بخش شانزادامه تهیه شامپو رزماری

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

بخش شانزدهم عملی شامپو تهیه پلی کواترنیوم

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

بخش هفدهم(پایانی) شامپو- جمع بندی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

📌توضیحات کارگاه عملی شامپو بخش اول

👤 مدرس خانم دکتر عسگری

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

📌توضیحات کارگاه عملی شامپو بخش دوم

👤 مدرس خانم دکتر عسگری

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

📌توضیحات کارگاه عملی شامپو بخش سوم

👤 مدرس خانم دکتر عسگری

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

📌توضیحات کارگاه عملی شامپو بخش چهارم

👤 مدرس خانم دکتر عسگری

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

📌توضیحات کارگاه عملی شامپو بخش پنجم

👤 مدرس خانم دکتر عسگری

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

📌توضیحات کارگاه عملی شامپو بخش ششم

👤 مدرس خانم دکتر عسگری

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

📌توضیحات کارگاه عملی شامپو بخش هفتم

👤 مدرس خانم دکتر عسگری

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

♦️بخش کارگاه تهیه شامپو با عصاره آویشن

👤مدرس خانم دکتر عسگری

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

♦️پرسش و پاسخ (۱) بخش پایانی تهیه شامپو با عصاره آویشن

👤مدرس خانم دکتر عسگری

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

♦️پرسش و پاسخ (۲) بخش پایانی تهیه شامپو با عصاره آویشن

👤مدرس خانم دکتر عسگری

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

🔸بخش اول تهیه شامپو رزماری

👤مدرس خانم دکتر عسگری

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

🔸بخش دوم تهیه شامپو رزماری

👤مدرس خانم دکتر عسگری

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

🔸بخش سوم تهیه شامپو رزماری

👤مدرس خانم دکتر عسگری

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

📍کارگاه کرم سازی


🔸️فایل آموزشی اول


🔹️مدرس:استاد خانم عسگری


💠اندیشکده سبک زندگی صدای حکیم


💠 @sedayehakim

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

📍کارگاه کرم سازی


🔸️فایل آموزشی دوم


🔹️مدرس:استاد خانم عسگری


💠اندیشکده سبک زندگی صدای حکیم


💠 @sedayehakim

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

📍کارگاه کرم سازی


🔸️فایل آموزشی دوم


🔹️مدرس:استاد خانم عسگری


💠اندیشکده سبک زندگی صدای حکیم


💠 @sedayehakim

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

روز اول کارگاه کرمسازی -بخش اول

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

روز اول کارگاه کرمسازی -بخش دوم

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

روز اول کارگاه کرمسازی -بخش سوم

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

روز اول کارگاه کرمسازی -بخش چهارم

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

روز اول کارگاه کرمسازی -بخش پنجم

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

روز اول کارگاه کرمسازی -بخش پنجم

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

📍کارگاه عملی کرم سازی


🔸️بخش اول( لوازم مورد نیاز) 

🔹️مدرس:استاد خانم عسگری


💠اندیشکده سبک زندگی صدای حکیم


💠 @sedayehakim

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

📍کارگاه عملی کرم سازی


🔸️بخش دوم( مواد مورد نیاز) 

🔹️مدرس:استاد خانم عسگری


💠اندیشکده سبک زندگی صدای حکیم


💠 @sedayehakim

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

📍کارگاه عملی کرم سازی


🔸️بخش سوم( فاز روغنی کرم پایه) 

🔹️مدرس:استاد خانم عسگری


💠اندیشکده سبک زندگی صدای حکیم


💠 @sedayehakim

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

📍کارگاه عملی کرم سازی


🔸️بخش چهارم( فاز آبی کرم پایه) 

🔹️مدرس:استاد خانم عسگری


💠اندیشکده سبک زندگی صدای حکیم


💠 @sedayehakim

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

📍کارگاه عملی کرم سازی


🔸️بخش پنجم( کرم پایه) 

🔹️مدرس:استاد خانم عسگری


💠اندیشکده سبک زندگی صدای حکیم


💠 @sedayehakim

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

📍کارگاه عملی کرم سازی


🔸️بخش ششم( تبدیل کرم پایه به ضد لک ) 

🔹️مدرس:استاد خانم عسگری


💠اندیشکده سبک زندگی صدای حکیم


💠 @sedayehakim

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

📍کارگاه عملی کرم سازی


🔸️بخش هفتم( فاز روغنی کرم مرطوب کننده) 

🔹️مدرس:استاد خانم عسگری


💠اندیشکده سبک زندگی صدای حکیم


💠 @sedayehakim

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

📍کارگاه عملی کرم سازی


🔸️بخش هشتم( فاز آبی کرم مرطوب کننده) 

🔹️مدرس:استاد خانم عسگری


💠اندیشکده سبک زندگی صدای حکیم


💠 @sedayehakim

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

📍کارگاه عملی کرم سازی


🔸️بخش نهم( کرم مرطوب کننده) 

🔹️مدرس:استاد خانم عسگری


💠اندیشکده سبک زندگی صدای حکیم


💠 @sedayehakim

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

- تدابیر پوست مو زیبایی جلسه اول(بخش اول)

👤استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

- تدابیر پوست مو زیبایی جلسه اول(بخش دوم)

👤استاد علی یوسفی

تعداد دانشجویان این دوره
360
مدت زمان آموزش
2160 دقیقه
هزینه آموزش
3,000,000 ریال
سرفصل های آموزشی را از اینجا مشاهده نمایید

مجموعه دوره‌های خانواده و سلامت جسم مجموعه دوره‌های خانواده و سلامت جسم

مجموعه دوره‌های خانواده و سلامت روح مجموعه دوره‌های خانواده و سلامت روح