آناتومی

آناتومی

یادگیری اناتومی بدن یکی از جذاب ترین مباحث در علوم تجربی است شما در این دوره آناتومی قفسه صدری، شکم و دستگاه ادراری را می‌آموزید.