تدبیر عرق نعناع و بارهنگ

تدبیر عرق نعناع و بارهنگ

عرق نعناع و بارهنگ

یک قاشق مرباخوری خوری بارهنگ با یک لیوان عرق نعناع مخلوط به مدت ده دقیقه جوشانده شود تا نصف شود موقع خواب میل شود