درمان خانگی دندان درد

درمان خانگی دندان درد

در این مطلب با انواع گیاهان دارویی جهت تسکین دندان درد آشنا می شویم.

 

انواع گیاهان دارویی برای دندان درد

نسخه اول ، داروهای گیاهی برای دندان درد

جهت تسکین درد دندان ، یک قاشق غذاخوری سرکه را در نصف استکان گلاب معطر ریخته و خوب هم بزنید .

سپس به طور مرتب آنرا داخل دهان ریخته و پس از مدتی آب آن را دور بریزید .

 
نسخه دوم ، داروهای گیاهی برای دندان درد

اگر دندان درد شما به علت عفونت لثه باشد ، ده گرم گل ختمی سفید را جوشانده ، آب آن را با کمی سرکه مخلوط نموده و در دان مضمضه نمایید و بعد آب آن را خارج نمایید .
 

نسخه سوم ، داروهای گیاهی برای دندان درد

برای ساکت شدن درد دندان ، ده گرم برگ یا تخم گشنیز تازه را با ده گرم میوه تاجریزی (عنب الثعلب) مخلوط کرده ، همراه با یک لیوان آب کمی بجوشانید .

سپس آب آنرا صاف کرده و در دهان مضمضه کنید و بعد آنرا دور بریزید .

در صورت نبود برگ یا تخم گشنیز تازه از گیاه بارهنگ استفاده کنید.
 

نسخه چهارم ، داروهای گیاهی برای دندان درد

مضمضه آب دمکرده غلیظ برگ حنا و تخم بارهنگ را ، از هر کدام ۱۰ گرم در یک لیوان آب جوش به مدت ۱۵ دقیقه روی حرارت ملایم دم بکشد که با کمی عرق گل گاوزبان مخلوط و کمی جوشانده شده باشد ، برای تسکین درد دندان مفید و موثر است .
 

نسخه پنجم ، داروهای گیاهی برای دندان درد

برای تسکین درد دندان ، ۲۰ گرم میوه ی کاج را با ۲۰ گرم ابهل ( میوه سرو کوهی ) مخلوط و در کمی آب بجوشانید .

سپس آن را صاف کرده ، با کمی سرکه در دهان ریخته و مضمضه کنید .
 

نسخه ششم ، داروهای گیاهی برای دندان درد

گذاردن یک عدد میخک که قبلا کمی با آب دهان خیس خورده باشد روی دندان پوسیده و سیاه شده جهت تسکین درد آن به علت دارا بودن اسانس ژیرفیل خیلی موثر است .
 

نسخه هفتم ، داروهای گیاهی برای دندان درد

موقع دندان درد یک حبه سیر در گوشه طرف دندان بگذارید ، درد آن ساکت خواهد شد .

همچنین گذاردن سیر خرد و ریز شده در داخل دهان فاسد یا اطراف پوسیدگی دندان ، موجب تسکین درد آن خواهد شد .
 

نسخه هشتم ، داروهای گیاهی برای دندان درد

جهت از بین بردن درد دندان ، ده گرم ریشه عاقرقرحا را با ده گرم برگ نعناع و ده گرم گلنار مخلوط کرده و مقدار کمی سرکه را نیز به آن بیفزایید ، سپس آنها را همراه با سرکه بجوشانید و آنرا صاف کرده و مضمضه کنید و بعد دور بریزید .
 

نسخه نهم ، داروهای گیاهی برای دندان درد

گذاشتن صمغ انغوزه در داخل دندان سوراخ شده و دردناک تاثیری فوری در ساکت کردن درد دندان دارد .
 

نسخه دهم ، داروهای گیاهی برای دندان درد

چنانچه صمغ انغوزه را در آب حل کرده و سپس با کمی عسل خوب بهم بزنید تا ممزوج گردد و آنرا در دهان غرغره نمایید ، درد دندان را تسکین می دهد .
 

نسخه یازدهم ، داروهای گیاهی برای دندان درد

گذاشتن صمغ گیاه جوشیر در داخل دندان سوراخ شده و فاسد و نگه داشتن آن به مدت یک ساعت و بعد دور ریختن آن موجب تسکین فوری درد دندان می شود .
 

نسخه دوازدهم ، داروهای گیاهی برای دندان درد

مضمضه دمکرده یا جوشانده غلیظ میوه دار فلفل یا گذاشتن یک تک میوه دار فلفل که قبلا توسط آب دهان خیس خورده باشد ، روی دندان دردناک می تواند درد آن را ساکت نماید
 

نسخه سیزدهم ، داروهای گیاهی برای دندان درد

گذاشتن یک تا دو دانه فلفل سیاه آسیاب نشده یا پاشیدن پودر فلفل سیاه در رو یا کنار دندان دردناک و نگهداشتن آن به مدت چند دقیقه در تسکین درد آن موثر است .

 نسخه چهاردهم ، داروهای گیاهی برای دندان درد

چنانچه علت دندان درد بخاطر آب آوردگی یا رطوبت بیش از حد دندان و اطراف آن به ریشه و عصب دندان باشد ، گذاشتن یک تکه کتیرای گل ، کتیرای سفید خوراکی در کنار آن دندان و نگهداشتن آن به مدت ۱۵ دقیقه در تسکین درد دندان موثر است .
 

نسخه پانزدهم ، داروهای گیاهی برای دندان درد

ده گرم برگ سماق را با ۵ گرم برگ بارهنگ مخلوط و در کمی آب بجوشانید .

سپس آب آنرا صاف کرده و مضمضه کنید . بعد آب آن را دور بریزید .
 

نسخه شانزدهم ، داروهای گیاهی برای دندان درد

جهت تسکین درد دندان ، ۲۰ گرم برگ بو را با مقداری آب بجوشانید ، بعد آب آن را صاف کرده و با دو قاشق سوپخوری سرکه مخلوط کنید و در دهان مضمضه نموده و بعد دور بریزید .
 

نسخه هفدهم ، داروهای گیاهی برای دندان درد

برای کمک به تسکین درد دندان ، ده گرم برگ زیتون را با ده گرم برگ بو مخلوط کرده و در مقداری آب بجوشانید و بعد آنرا صاف کرده ، داخل دهان ریخته و مضمضه کنید .
 

نسخه هجدهم ، داروهای گیاهی برای دندان درد

مضمضه آب دمکرده غلیظ میخک که با کمی آب سیر فشرده مخلوط شده باشد ، تاثیری سریع در تسکین درد دندان دا

منبع سایت راستینه