شربت ریواس

شربت ریواس

طرز تهیه شربت ریواس

یک واحد ریواس +یک واحد شکر سفید

 

 یک برش مغز داخلی و سفید ریواس را به قطعات پنج‌تا هشت سانتی‌متر تقسیم کرده داخل یک ظرف ریخته و شکر را به آن اضافه می‌کنیم به مدت 24ساعت در دمای محیط نگهداری کرده و هر شیش ساعت هم می‌زنیم بعد از بیست و چهار ساعت شربت را از صافی رد کرده بهتر است بعد از بیست و چهار ساعت یک حرارت ملایم به ترکیب داده تا شربت تهیه شود .