رفع بواسیر

رفع بواسیر

دستورالعمل رفع بواسیر(هموروئید)

 1. پرهیز از غذاهایی که تولید سودا می‌کنند

2. استفاده از پماد رام جی (شرکت باریج) یا پماد رکتول (شرکت خرامان) یا پماد آنتی هموروئید

 طبق دستورالعمل و نحوه مصرف که همراه دارو می‌باشد.

3. حجامت گودی کمر(ساکرال )  و دو هفته بعد حجامت ساقین

4. استفاده از روغن کوهان شتر بعد از هر اجابت مزاج (کوهان شتر ترمیم‌کننده زخم‌های ناحیه مقعدی است)

5. در صورت خون‌ریزی جهت بند آمدن آن از دود عنبر نساء استفاده کنید

6. در طول درمان از غذاهای آبدار مانند انواع آش و سوپ استفاده نموده و از مصرف غذای خشک پرهیز کنید تا مدفوع نرم و مرطوب شود