سرفه

سرفه

تدابیر سرفه

 

۱-بیماری که دچار سرفه است باید خوردن ترشی‌ها سرکه غذاهای سرخ‌کرده آب یخ فست‌فود نوشابه گلاب و کاسنی پرهیز کند

۲-خوردن دم‌کرده بنفشه روزی چهاربار برای سرفه خشک

۳- روغن مالی قفسه‌سینه با روغن بنفشه هر چهار ساعت یک‌بار برای  سرفه خشک