بزرگی لوزه ها

بزرگی لوزه ها

تدابیر بزرگی لوزه ها

 

۱-خوردن و غرغره ترکیب آب و عسل با لیموترش

 

۲-غرغره سرکه و گلاب یا سرکه و نمک