ماالشعیر طبی

ماالشعیر طبی

دستور ماالشعیر طبی

 

یک لیوان جو پوست‌کنده را با نوزده لیوان آب مخلوط کرده و روی شعله می‌جوشانیم در تمام مدت جوشیدن  کف و روی آن را برداشته و دور می‌ریزیم در زمانی‌که حدود سه‌تا چهار لیوان از آب آن باقی ماند شعله را خاموش کرده و آن را از صافی عبور می‌دهیم و اجازه می‌دهیم تا سرد شود. به مدت ۳تا۴ روز این ماالشعیر قابل مصرف می باشد.

 

نکته: ماالشعیر نباید کش‌دار و لزج  شود