ماالعسل

ماالعسل

دستور ماالعسل


یک لیوان عسل را با چهار لیوان آب سرد مخلوط کرده و روی حرارت قرار می‌دهیم تا آرام‌آرام بجوشد هنگام جوشیدن همه کف ایجاد شده بر روی آب و عسل را می‌گیریم و دور می‌ریزیم بعد از جوشیدن شربت ماالعسل  داریم

 

 

 

نکته:عسل را حتما بااب سرد مخلوط کنید