سکنجبین عنصلی

سکنجبین عنصلی

دستور سکنجبین عنصلی

 

دو قاشق غذا خوری ناشتا در یک لیوان اب گرم حل کرده و میل کنید

شب تکرار شود