مربای هویج طبی

مربای هویج طبی

یک عدد هویج را پوست گرفته و بخار پز نموده و آن را له کرده و به اندازه دلخواه عسل اضافه کرده و در یخچال نگهداری کنید 

بعد از هر وعده غذایی یک قاشق غذا خوری میل کنید 

یک عدد هویج را پوست گرفته و بخار پز نموده و آن را له کرده و به اندازه دلخواه عسل اضافه کرده و در یخچال نگهداری کنید 

بعد از هر وعده غذایی یک قاشق غذا خوری میل کنید