منضج سودا

منضج سودا

دستور منضج سودا

 

یک قاشق مربا خوری در یک لیوان اب جوش مانند چای دم کنید سپس صاف کرده و میل نمایید