تدابیر لاغری

تدابیر لاغری

تدابیر لاغری برای کاهش وزن

استفاده از بشقاب میوه خوری به جای بشقاب غذا خوری

استفاده از قاشق مرباخوری به قاشق غذا خوری

حداقل ۴۰ بار جویدن

صبح ناشتا یک لیوان عرق زیره سبز وسیاه

میزان مصرف گوشت قرمز به اندازه سه حبه سیر گوشت قرمز ریش ریش شود و یا به اندازه شش حبه سیر گوشت سفید ریش ریش شود

آب بین غذا حذف شود

معرق ابوالخلساء موضعی