عصاره گوشت

عصاره گوشت

تدبیر عصاره گوشت

÷

مقداری گوشت گوسفندی را داخل شیشه مربا می ریزیم و آن را داخل قابلمه ای پر از آب می اندازیم

به مدت 3 الی 4 ساعت که عصاره گوشت ما خارج شود. بعد به آن مقداری نمک اضافه کنید و نوش جان کنید.