شب ادراری

شب ادراری

دستور شب ادراری

در کودکان شب هنگام خواب یک قاشق غذاخوری شیره انگور با یک قاشق مرباخوری خاکشیر مخلوط کرده با کمی آب میل شود.