عسل موم دار زیر زبان

عسل موم دار زیر زبان

عسل موم دار زیر زبان

 

به اندازه یک فندق ( برای کودکان ) و یک گردو ( برای بزرگسالان ) داخل دهان گذاشته شود  10 دقیقه سر را روی میز گذاشته آب دهان قورت داده نشود بعد از 10 دقیقه آب دهان قورت داده شود و موم عسل را مثل آدامس بجویید.