دوسین

دوسین

دستور دوسین

پنج واحد عسل به اضافه دو واحد سیاهدانه نیم کوب شده را با هم ترکیب کرده و طبق دستور گ

پزشک میل کنید

 

 

نکته : سیاهدانه را بلافاصله پس از نیم کوب کردن با عسل ترکیب کنید.