مهارت های آموزش(مدرسی) و پژوهش طب(3 ماهه)

مهارت های آموزش(مدرسی) و پژوهش طب(3 ماهه)


شما در این دوره مهارت های تدریس طب سنتی و پژوهش در منابع کهن طب و سایت های معتبر علوم پزشکی را می‌آموزید.

 استاد علی یوسفی

استاد علی یوسفی

مدرس مبانی طب ایرانی
سرفصل های آموزشی دوره


مهارت های پژوهش در طب

مهارت های روش تدریس 

طبیعیات

تعداد دانشجویان این دوره
13
مدت زمان آموزش
5400 دقیقه
هزینه آموزش
8,000,000 ریال
سرفصل های آموزشی را از اینجا مشاهده نمایید

مجموعه دوره‌های خانواده و سلامت جسم مجموعه دوره‌های خانواده و سلامت جسم

مجموعه دوره‌های خانواده و سلامت روح مجموعه دوره‌های خانواده و سلامت روح

مهارت های طب سنتی
مبانی طب سنتی سطح دو
مبانی طب سنتی سطح سه
مبانی طب سنتی سطح چهار
مهارت های طب سنتی

دعوت به همکاری

اندیشکده سبک زندگی صدای حکیم جهت تکمیل کادر آموزشی خود دعوت به همکاری مینماید.

مشاهده فرم فراخوان