مبانی طب سنتی سطح سه

مبانی طب سنتی سطح سه

آشنایی تکمیلی با تدابیر گروه های خاص و همچنین خصوصیات خوردنی‌ها

 استاد علی یوسفی

استاد علی یوسفی

مدرس مبانی طب ایرانی

دانلود

جلسه ۱ معرفی مفردات و کاربرد آنها

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

 معرفی مفردات و کاربرد آنها 

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

جلسه ۳ شناخت و کاربرد مفردات 🍀

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

جلسه ۴ مبانی مفردات و کاربرد آنها 🍀

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

جلسه ۵ مبانی مفردات و کاربرد آنها 🍀

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

جلسه ۶ (بخش اول) مبانی مفردات و کاربرد آنها 🍀

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

جلسه ۷ مبانی مفردات و کاربرد آنها 🍀

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

جلسه ۸ مبانی مفردات و کاربرد آنها 🍀

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

جلسه ۹ مبانی مفردات و کاربرد آنها 🍀

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

جلسه ۱۰ مفردات 🍀

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

جلسه ۱۱ مفردات 🍀

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

جلسه ۱۲ مفردات و کاربرد آن 🍀

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

جلسه ۱۳ مفردات انجره، بالنگو و بستان افروز 🍀

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

جلسه ۱۴ مفردات و کاربرد آنها 🍀

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

جلسه ۱۵ مفردات و کاربرد آنها 🍀

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

جلسه ۱۶ مفردات و کاربرد آنها 🍀

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

جلسه ۱۷ مفردات و کاربرد آن 🍀

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

جلسه ۱۸ مفردات و کاربرد آن

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

جلسه ۱۹ مفردات و کاربرد آنها 🍀

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

جلسه ۲۰ مفردات و کاربرد آنها 🍀

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

جلسه ۲۱ مفردات و کاربرد آنها🍀

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

جلسه ۲۲ مفردات و کاربرد آنها

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

جلسه ۲۳ مفردات و کاربرد آن ها

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

جلسه ۲۴ مفردات و کاربرد آن ها

تعداد دانشجویان این دوره
5
مدت زمان آموزش
19920 دقیقه
هزینه آموزش
3,500,000 ریال
سرفصل های آموزشی را از اینجا مشاهده نمایید

مجموعه دوره‌های خانواده و سلامت جسم مجموعه دوره‌های خانواده و سلامت جسم

مجموعه دوره‌های خانواده و سلامت روح مجموعه دوره‌های خانواده و سلامت روح

مهارت های طب سنتی
مبانی طب سنتی سطح دو(سته ضروریه)
مبانی طب سنتی سطح سه
مبانی طب سنتی سطح چهار
مهارت های طب سنتی

دعوت به همکاری

اندیشکده سبک زندگی صدای حکیم جهت تکمیل کادر آموزشی خود دعوت به همکاری مینماید.

مشاهده فرم فراخوان