موقعیت هدر
(Header)
عنوان صفحات
(PageTitle)
وسط بالا
(Center-Top)
وسط وسط
(Center-Middle)

نوع دوره

0
1

دسته‌بندی ها

مدرک پایان دوره

شما می‌توانید در پایان هر دوره از صدای حکیم گواهی پایان دوره به همراه گواهی تاییدیه دریافت کنید،

وسط چپ پایین
(Center-Left-Bottom)

تبلیغات

تبلیغ 3
زبان شناسی (مقدماتی)

زبان شناسی (مقدماتی)


تشخیص بیماری از روی حالات زبان

پزشک می تواند از روی حالات زبان قبل از اینکه علائم بیماری در شما دیده شود به بیماری شما پی برده و نسبت به بهبود آن اقدام نماید . متخصصین علم طب سنتی از طریق علم زبان شناسی بسیاری از بیماری ها را تشخیص داده و نسبت به مداوای آن اقدام می نمودند .

زبان نشان دهنده ی سلامت بدن است

در مکتب طب سنتی، علاوه بر کاربردهای معمول زبان، جایگاه کاملا ویژه ای برای این عضو مهم در امر تشخیص حالت بدن و بیماری ها مد نظر می باشد . از این رو سطح زبان از کیفیت بدن خیلی سریع متاثر گشته و انعکاس دهنده حالات درونی بدن فرد بیمار می باشد تا اندازه ای که برخی منابع طب سنتی زبان را به عنوان کشف کننده رازهای انسان در حوزه های سلامت می دانند. اکثر بیماری ها از روی حالت زبان بیمار قابل تشخیص است .

12:00 3,000,000 ریال شروع دوره
وسط پایین
(Center-Bottom)